Smykke av baltisk rav (til barn) ENCOURAGEMENT
Smykke av baltisk rav (til barn) ENCOURAGEMENT
Naturkilden

Smykke av baltisk rav (til barn) ENCOURAGEMENT

269,00 kr

This necklace will help a little love who may have a dependence on mama or daddy.  Any fear, frustrations, or big emotions faced will be helped along in a gentle way with amethyst. 
Amber~ A natural analgesic and anti-inflammatory, this amazing resin can help with the pain and discomfort of teething along with soothing red and inflamed cheeks and gums. It's also a powerful inner body cleanser and healer as well. It can help in controlling anxiety by calming out of control emotions and helping one to center. Because of its ability to turn negative energy into positive (or at least neutralize it), it draws out sickness and allows the body to heal itself.
Chrysoprase~ Chrysoprase will encourage creativity and help one to find an outlet for built up energy.  It brings a sense of security and trust and is useful in healing codependence while also supporting independence and encouraging commitment.  Chrysoprase is also a lovely stone to help when one is having a regular occurrence of nightmares. 
Amethyst~ A stone of peace.
This beautiful stone comes in different shades of purple. It promotes a restful sleep and brings on peaceful dreams by quieting the mind and promoting calmness.
Ca 28 cm.

Smykkene er håndlaget (med kjærlighet og omtanke) i USA, all rav som brukes er ekte (ikke immitasjon) - direkte fra Litauen (nær Det baltiske hav). 

Smykkene er laget av ekte smykkestener/mineraler og må IKKE tygges på. Barn som bruker smykker skal ALLTID være under oppsyn. Det brukes sterk nylontråd i smykkene - men kan likevel gå i stykker ved hardhendt håndtering/lek. Hvis tråden skulle ryke vil det uansett kun gå en sten av, siden det er knute mellom hver smykkesten i kjedet.

Det brukes skrulås som sikkerhet for barnebruk - de vil åpne seg/ryke hvis kjedet skulle stammes, for å hindre kvelning.

Man bør IKKE bruke smykket når man bader, dusjer, svømmer o.l. Klor og kjemikalier kan virke ødeleggende på nylontråden - det samme gjelder saltvann. Smykkene tåler vann - men kan føre til ekstra slitasje på sikt, som i verste fall kan føre til at det ryker.

Smykkestenenes helende egenskaper kan ikke anses som kurerende - disse gir milde virkninger i variererende grad fra person til person. Fysisk og mentalt.

Skal IKKE erstatte evt medisinering (i forhold til diagnoser) eller behandlingsmetoder som har blitt gitt i samråd med fagfolk.